โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม
115 หมู่ที่ 5  ตำบลเขาขาว  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7545-0035
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายจงศักดิ์ มาตา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เก็บมาฝาก
ตรวจล๊อตเตอรี่
เช็คราคาอุปกรณ์คอมฯ
ศัพท์คอมพิวเตอร์
ยื่นแบบเสียภาษี
พจนานุกรม ฉบับ ๒๕๔๒
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
ค้นหารหัสไปรษณีย์
ตรวจสลากออมสิน
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
ภาพการ์ตูนเด็กไทย
ภาพลายเส้น1
ภาพลายเส้น2
ภาพหมีพูท์
ภาพเคลื่อนไหว
เรียนรู้GSPกับครูเสรี สุขโยธิน
ดาวน์โหลด Font ไทย
เรียนภาษาไทยใน KARN.TV
สื่อการสอน
เช็คความเร็วอินเทอร์เน็ต
CULCULATOR

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/12/2010
ปรับปรุง 21/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 139340
Page Views 169761
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

               โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม ตั้งเมื่อ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2518 โดยประชาชนได้ร่วมกันสละเงินเพื่อจัดซื้อที่ดินของนายจันทร์ กัปปา เนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ สร้างอาคารเรียนขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 12 เมตร  และได้ขออนุญาตเปิดเรียนทางราชการได้ส่ง เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบความพร้อม และรับมอบอาคารเรียน โดยคณะกรรมการได้ตั้งชื่อโรงเรียนแห่งนี้ว่า โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม" และอนุญาตให้เปิดเรียน

                เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2518 โดยเปิดทำการสอนปีละ 1 ชั้นเรียน   ปีแรกมีนักเรียนจำนวน 35 คน นักเรียนชาย 17 คน นักเรียนหญิง 18 คน มีนายเพียร สินอุปการ
เป็นครูใหญ่

                ปีการศึกษา 2520 คณะครูและผู้ปกครอง ได้ร่วมกันสละเงิน และแรงกายเพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 14 เมตร ขึ้นหลังหนึ่ง เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนอาคารเรียน  เนื่องจากนักเรียนเพิ่มจำนวนมากขึ้น เป็นลำดับ
                ปีการศึกษา 2521 โรงเรียนได้งบประมาณจากทางราชการ เพื่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป. 1  จำนวน 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 240,000 บาท และได้งบประมาณต่อเติมอีก 2 ห้องเรียนใน ปีงบประมาณ 2521เป็นเงิน 150,000 บาท

               ปีการศึกษา 2523 ได้งบประมาณเพื่อก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเงิน 130,000 บาท  ส้วม 2 ที่นั่ง แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเงิน 8,000 บาท

          ปัจจุบันโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม มีอาคารเรียนทั้งหมด 4 หลัง คือ แบบ ป. 1
1 หลัง จำนวน 6 ห้องเรียน 
          แบบ สปช 105/26  จำนวน 1 หลัง จำนวน 8 ห้องเรียน แบบ สปช. 105/29
จำนวน 2 หลัง 12 ห้องเรียน ส้วม 
          แบบ สปช. 601/26 จำนวน 2 หลัง 14 ที่นั่ง   อาคารอเนกประสงค์ แบบ
สปช.
202 จำนวน 1 หลัง บ้านพักครู 
         จำนวน 2 หลัง ถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33 จำนวน 1 ชุด สนามบาสเก็ตบอล  
คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 สนาม
         บ่อน้ำบาดาลพร้อมถังเก็บและ ถังกรอง จำนวน 1 ชุด สนามตะกร้อ
จำนวน
1 สนาม สนามวอลเลย์บอล  จำนวน 1 สนาม
         การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมจัดการศึกษา 3 ระดับ 
คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา