โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม
115 หมู่ที่ 5  ตำบลเขาขาว  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7545-0035
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายจงศักดิ์ มาตา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เก็บมาฝาก
ตรวจล๊อตเตอรี่
เช็คราคาอุปกรณ์คอมฯ
ศัพท์คอมพิวเตอร์
ยื่นแบบเสียภาษี
พจนานุกรม ฉบับ ๒๕๔๒
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
ค้นหารหัสไปรษณีย์
ตรวจสลากออมสิน
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
ภาพการ์ตูนเด็กไทย
ภาพลายเส้น1
ภาพลายเส้น2
ภาพหมีพูท์
ภาพเคลื่อนไหว
เรียนรู้GSPกับครูเสรี สุขโยธิน
ดาวน์โหลด Font ไทย
เรียนภาษาไทยใน KARN.TV
สื่อการสอน
เช็คความเร็วอินเทอร์เน็ต
CULCULATOR

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/12/2010
ปรับปรุง 21/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 139326
Page Views 169747
ข้อมูลครู
ข้อมูลบุคลากร

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

วิชาเอก


1

นาย

จงศักดิ์  มาตา

ผู้อำนวยการ

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

2

นาง

ปนัสยา ชัยรักษา

รองผู้อำนวยการ

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

3

น.ส.

ลัดดา บุญทรง

ครู

..

ประถมศึกษา

4

นาง

ลัดดาวัลย์ ธนาวุฒิ

ครู

..

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

5

นาย

มานิตย์ เต็งมีศรี

ครู

ศศ..

ประถมศึกษา

6

นาย

กิตติ ลิมวนาทิพงศ์

ครู

..

แนะแนว

7

นาง

เพ็ญศรี สุวรรณประเสริฐ

ครู

กศ..

ประถมศึกษา

8

นาง

พิน เต็งมีศรี

ครู

..

ประถมศึกษา

9

น.ส.

ชยาภรณ์  บุญไกร

ครู

ศษ.ม.

จิตวิทยา

10

นาง

ละมุน แร่ทอง

ครู

      ศษ..ประถมศึกษา

11

นาง

กอบแก้ว ชูภักดี              ครู        ค..ประถมศึกษา

12

นาง

ขวัญจิตร์ ฮามวงศ์

ครู

..

วิทยาศาสตร์

13

นาง

อัญชสา เพชรมาลา

ครู

..

ภาษาอังกฤษ

14

นาง

สุคนธ์ วุ่นศิริ

ครู

..

สุขศึกษา

15

นาง

อุบล  รัตนภักดี

ครู

        ค..การศึกษาปฐมวัย

16

นาย

อำนวย ทองศรีนุช

ครู

..

ประวัติศาสตร์

17

นาง

วลีรัตน์ ชาติไอยรานนท์

ครู

กศ..ภาษาไทย

18

นาง

สุภาวดี รัตนพันธ์

ครู

..คณิตศาสตร์

19

นาย

ทรงศักดิ์ ช่วยเกิด

ครู

..

เกษตรศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน2559