โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม
115 หมู่ที่ 5  ตำบลเขาขาว  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7545-0035
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายจงศักดิ์ มาตา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เก็บมาฝาก
ตรวจล๊อตเตอรี่
เช็คราคาอุปกรณ์คอมฯ
ศัพท์คอมพิวเตอร์
ยื่นแบบเสียภาษี
พจนานุกรม ฉบับ ๒๕๔๒
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
ค้นหารหัสไปรษณีย์
ตรวจสลากออมสิน
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
ภาพการ์ตูนเด็กไทย
ภาพลายเส้น1
ภาพลายเส้น2
ภาพหมีพูท์
ภาพเคลื่อนไหว
เรียนรู้GSPกับครูเสรี สุขโยธิน
ดาวน์โหลด Font ไทย
เรียนภาษาไทยใน KARN.TV
สื่อการสอน
เช็คความเร็วอินเทอร์เน็ต
CULCULATOR

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/12/2010
ปรับปรุง 21/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 139333
Page Views 169754
พันธกิจ
พันธกิจ

พันธกิจ

       1.  พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญและประกันคุณภาพการศึกษา

       2.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และเสริมสร้างสุขภาพของนักเรียนให้ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

       3.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

       4.  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       5.  ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการจัดการศึกษาและขยายสู่ชุมชน